Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi , Oddział Stomatologiczny – indywidualny tok studiów w Katedrze Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom 1993 rok.
 • Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii w 1996 roku.
 • Rada Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii w 2005 roku.
 • Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • 21.05.2014 nominacja na profesora zwyczajnego

Doświadczenie

 • Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wydział Wojskowo-Lekarski w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM. Specjalizacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej;
 • Liczne, wysokie funkcje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 • Kierowanie wieloma projektami badawczymi oraz udział w innych projektach;
 • Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym przy Klinice (9 nagród i 1 wyróżnienie za prace na konferencjach naukowych);
 • Recenzowanie prac w Magazynie Stomatologicznym z zakresu chirurgii stomatologicznej z zastosowaniem materiałów kościozastępczych oraz implantologii;
 • Ekspert Komisji Europejskiej ds. materiałów kościozastępczych, cyfrowej substrakcji radiologicznej, chirurgii stomatologicznej, implantologii, przeszczepów kości w ramach Sixth Framework Programe.

Praca naukowa

Kierunki pracy naukowej prof. Kozakiewicza

 • Sterowana regeneracja tkanek;
 • Materiały kościozastępcze;
 • Implantologia stomatologiczna;
 • Nowoczesne techniki obrazowania w medycynie.

Szkolenia

 • W Oddziale Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Shizuoka, Japonia;
 • W Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Kyoto, Japonia;
 • W klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Tokyo, Japonia;
 • W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala w Parmie, Włochy;
 • W Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Św. Anny w Ferrarze, Włochy;
 • Szereg kursów doskonalących, których był organizatorem, uczestnikiem lub prowadzącym;
 • Jest twórcą 3 patentów, 9 wniosków patentowych, ponad stu referatów naukowych, ponad 70 artykułów w prasie medycznej i w rozdziałach książek, posiada kilkanaście nagród zdobytych na forum polskim i zagranicznym.

Organizacje branżowe

 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne;
 • Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej;
 • Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej;
 • European Association for Cranio and Maxillofacial Surgery;
 • International Association of Dentomaxillofacial Radiology.

Właściciel Centrum Implantologicznego Stomed, prof. dr n.med. Marcin Kozakiewicz, zajmuje się chirurgią implantologiczną i stomatologiczną oraz protetyką na implantach.

Udostępnij tę stronę

FacebookMore...