W Centrum Implantologicznym „Stomed” przede wszystkim zajmujemy się wprowadzaniem wszczepów zębowych, jak również ortodontycznych.
Pracujemy na wielu różnych systemach, między innymi na MIS, K3PRO, INTER ACTIVE.

Implanty są dwufazowe, co oznacza, że od momentu wszczepienia do chwili obciążenia protetycznego musi upłynąć okres kilku miesięcy (zazwyczaj 2-6) podczas, których tytanowy wszczep, połączy się z kością (osteointegracja), zjawisko to monitorujemy kontrolnymi, cyfrowymi zdjęciami RTG.

Gdy implant na trwałe połączy się z kością przystępujemy do mocowania zamienników utraconych zębów.

Implantologią i protetyką na implantach zajmuje się
prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

Pacjent od pierwszej konsultacji, poprzez zabieg chirurgiczny, protetykę, aż do kontrolnych spotkań w pracowni RTG jest objęty pełną opieką.
Pierwsza wizyta jest płatną chirurgiczną konsultacją odbywa się w wybrane wtorki miesiąca po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na spotkanie ze zdjęciem pantomograficznym lub tomografią stożkową.

Przed przystąpieniem do zabiegu implantologicznego prosimy pacjentów o wykonanie badań i densytometrii, których wyniki informują lekarza o sprawności gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu (szczegółowe informacje na temat badań w kolejnej zakładce).

Po zabiegu pacjent umawiany jest na bezpłatne zdjęcie szwów po 7-14 dniach, na bezpłatną kontrolę RTG po około 3 miesiącach oraz na spotkania protetyczne, w zależności od typu wykonywanej pracy są to 3 do 5 spotkań (odsłonięcie implantu, wyciski, przymiarki i oddanie pracy).

Zapraszamy na kontrolne, bezpłatne badania po obciążeniu implantu koroną.
Jeśli pacjent nie zgłosi się w ustalonym wcześniej terminie, kolejny termin nie jest umawiany automatycznie- nie dopilnowanie kontrolnego spotkania może nieść za sobą konsekwencje w postaci niezauważonych w porę niepokojących zmian, często nieodczuwanych przez pacjenta oraz utraty kontroli nad implantami.
Dlatego w razie przeoczenia terminu, uprzejmie prosimy o kontakt w sprawie wyznaczenia kolejnego spotkania.

Badania I lub II

W związku z sugestiami pacjentów o trudności przeprowadzenia badań z pakietu I , mowa o dobowej zbiórce moczu, można wykonać badania z pakietu II.

Niestety wiąże się to wyższymi kosztami :
Pakiet I – około 245 zł
Pakiet II – około 430 zł

Oczekiwanie na wyniki badań także są różne:
Pakiet I – około 2 dni roboczych
Pakiet II – około 14 dni roboczych
Wybór pakietu należy do Państwa, oba pakiety wykonywać należy na czczo.

*Ceny i czas oczekiwania dotyczy Kliniki Zdrowej Kości

Badania pakiet I

 • stężenie wapnia i fosforanów w surowicy krwi
 • wydalanie wapnia i fosforanów w dobowej zbiórce moczu
 • TSH (hormon tyreotropowy)
 • PTH (parathormon)
 • witamina 25(oh)D total
 • lipidogram (LDL, HDL, Trójglicerydy)
 • hemoglobina glikowana
 • morfologia
 • poziom: Na, Cl, K
 • APTT
 • INR
 • densytometria (w zależności od wieku: do 65roku życia z odcinka lędźwiowego kręgosłupa, od 65 roku życia z szyjki kości udowej)

Zbiórka dobowa moczu

Zbiórkę dobową moczu przeprowadza się dokładnie(!!) w okresie 24 godzin.

Należy nabyć w aptece pojemnik jednorazowy na mocz oraz przygotować pojemnik do całodobowego gromadzenia moczu o pojemności koło 2 litrów.

W dniu rozpoczęcia dobowej zbiórki moczu pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej(jest to mocz jeszcze z poprzedniej doby). Do kolejnej porcji oddanej już do pojemnika na mocz NALEŻY DOLAĆ OTRZYMANY  z laboratorium we fiolce ŚRODEK KONSERWUJĄCY (6N Hcl)- DOLEWAĆ BARDZO OSTROŻNIE, TRZYMAJĄC DALEKO OD TWARZY (opary roztowru). Czynność zbierania każdej następnej porcji moczu należy powtarzać, aż do następnego dnia rano. Pojemnik w czasie przeprowadzanej zbiórki powinien być zamknięty i znajdować się w chłodnym, zacienionym miejscu (lodówka).

Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć dokładnie objętość całości, a następnie odlać próbkę (około 50-100ml) do pojemnika z apteki i dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Na pojemniku muszą znaleźć się imię i nazwisko, dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz całkowitą objętość zebranego moczu w mililitrach (!! ilość z dużego pojemnika).

Jeżeli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została oddana do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie nie będzie dokładne i powinno być powtórzone innego dnia.

OSTRZEŻENIE DLA PACJENTÓW!!!!

Otrzymany środek konserwujący to 5-10 mililitrów 6N Kwasu solnego. Roztwór posiada właściwości żrące (opażenia) i drażniące oczy.

Przed rozpoczęciem dobowej zbiórki moczu należy przechowywać pojemnik w miejscu niedostępnym dla dzieci!!

 

SKAŻENIE SKÓRY: w razie rozlania zawartości na skórę należy szybko przmuęć skórę DUŻĄ ilością letniej, bieżącej wody. NIE stosować mydła. Założyć na oparzenie JAŁOWY opatrunek.

 

SKAŻENIE OCZU: Przemyć oczy DUŻĄ ilością letniej, bieżącej wody. Udać się do okulisty

 

Kwas solny po rozcieńczeniu moczem nie stwarza później w/w zagrożeń!!

 

Pojemnik do zbiórki można bezpłatnie pobrać w laboratorium.

Badania pakiet II

 • stężenie wapnia i fosforanów w surowicy krwi
 • TSH (hormon tyreotropowy)
 • PTH (parathormon)
 • witamina 25(OH)D total
 • osteokalcyna
 • karboksytermialny telopeptyd kolagenu I (ICTP)
 • lipidogram (LDL, HDL, Trójglicerydy)
 • hemoglobina glikowana
 • morfologia
 • poziom: Na, Cl, K
 • APTT
 • INR
 • densytometria (w zależności od wieku: do 65roku życia z odcinka lędźwiowego kręgosłupa, od 65 roku życia z szyjki kości udowej)

Miejsce Badań

Wszystkie badania można wykonać w Klinice Zdrowej Kości: Łódź, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63 (róg A.Struga) tel. 42 239 86 45,  odbiór wyników jest możliwy także drogą elektroniczną

Albo w każdym laboratorium preferowanym przez Państwa.

 

Koniecznym jest, aby wykonać wszystkie badania, a ich wyniki przesłać e-mail: stomed@stomed.org.pl lub dostarczyć je osobiście od pn-pt 10:00-19:00

CENNIK
* konsultacja implantologiczna – 200 zł
* wprowadzenie implantu – 2500 zł
* odsłonięcie implantu – 100 zł
* korona na implant metalowo-porcelanowa z abutmentem(filarem)- 1500 zł
* wprowadzenie implantu ortodontycznego – 400 zł
* szczegółowe koszty do ustalenia w gabinecie

Udostępnij

FacebookMore...